Skatter

Idag vill jag dela med mig del av en skrift i tidningen aktuellt i politiken från 17 mars skriven av Anne-Marie Lindgren. Här är sista meningarna i hennes analys av skatter, som är väldigt bra.

Citat: Och visst, skatt är pengar som dras undan från något annat. Och visst, det kan ha sina nackdelar och visst, det finns alltid skäl att noga överväga hur en skatt ska utformas för att inte få ett antal icke önskade bieffekter.

Men skatter används, omvänt, till att betala ett antal andra goda och önskvärda samhällstjänster. Vi sitter just nu med en besvärlig kris inom sjukvården, inom polisen och socialtjänsten, kriser som i samtliga fall har samband med otillräckliga resurser i förhållande till kraven på verksamheterna. Och den otillräckligheten, var god notera, har tydligt samband med att det SÄNKTS skatter väldigt mycket under de borgerliga regeringsåren.

Ska vi diskutera skatter och deras effekter, ska det vara ur detta dubbla perspektiv: vad som eventuellt drabbas när man tar ut dem, och vad som drabbas om man inte tar ut dem. Slut citat!

 

Samtidigt går moderaterna ut med att dom vill återinföra den bortre gränsen hur länge en person får vara sjuk. Och dom vill sänka skatterna med 168 miljarder om dom hamnar i regeringsställning igen! Vilka avvecklingar och nedskärningar måste till då? Vilka ska betala denna gång förutom polis, socialtjänst, vård och omsorg?

Centerpartiet vill förbjuda fackföreningar!

Liberalerna vill ha marknadshyror!

Moderaterna och KD vill bilda regering med stöd av SD!

 

Tillsammans vill dom ha ett klassamhälle där överklassen har bestämmanderätt över underklassen! Där marknaden styr och där företagen ska få rätt att bestämma löner, semester och arbetstider!

DAGENS RIS GÅR TILL ALLIANSEN OCH SAMARBETSPARTNERN SD!

DAGENS ROS GÅR TILL ALLA SOM VILL HA ETT SVERIGE SOM ÄR TRYGGT OCH BRA ATT LEVA I UTAN STORA KLYFTOR MELLAN DE SOM HAR OCH DE SOM FÖRVÄGRAS ALLT!

Nej tack till sms anställningar och konstiga visstidsanställningar och timanställningar som aldrig blir tillsvidareanställning!