Socialförsäkringar

Genom lagstiftning har alla människor i vårt land ett grundläggande försäkringsskydd i form av socialförsäkringar. Exempel på socialförsäkringar är sjukförsäkring, tandvårdsförsäkring, föräldraförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, arbetsskadeförsäkring, folkpension, tilläggspension och eventuellt garantipension. För dessa försäkringar ansvarar en statlig myndighet, Riksförsäkringsverket, som genom sina lokalkontor, försäkringskassorna, tar hand om försäkringsfall samt ger råd och hjälp. Kostnaderna för socialförsäkringarna finansieras huvudsakligen genom att företag betalar arbetsgivaravgift till staten. Men även den enskilde arbetstagaren bidrar med att betala egenavgifter. Detta innebär att Alliansen gjort lagöverträdelser när dom använt dessa pengar till annat än det är avsett för. Samma sak gör försäkringskassan när dom vägrar sjukersättning till sjuka. Arbetslöshetsförsäkringen kompenserar för viss del av inkomstbortfallet när man blir arbetslös. Alltså ska man inte enligt lag kunna placera människor i fas 3 som gratis arbetskraft som Alliansen gjorde och där många sitter fast ännu. Ris till alla som medverkar till dessa lagöverträdelser.