Arbetsförmedlingen

Fas 3 och konstiga coacher under 8 bedrövliga år med Alliansen är ett experiment som vi aldrig vill se igen. Det som verkligen behövdes för att få människor i arbete, alltså utbildning och stöd för att bli anställningsbara, det tog dom bort. Naturligtvis för att kunna få folk till låginkomst jobb som Rut jobb och andra arbeten där man kan utnyttja billig arbetskraft.

Äntligen har Af fått dom verktyg som behövdes för att bli en modern arbetsförmedling. Förnyelsen har redan pågått ett par år med digitalisering där arbetssökande kan göra sina ärenden digitalt istället för att besöka Af. Likaså kan arbetssökande ha Skype möte med handläggare istället för att träffas. Det finns mycket mer att läsa om digitaliseringen på Af hemsida.

Ros till Arbetsförmedlingens generaldirektör.

Ris till regeringen som fortfarande har kvar en del av alliansens syn på arbetslösa.