Svenska Modellen

Den Svenska modellen inom politiken är känd och respekterad över hela världen och vi  känner oss stolta över att den ger rättvisa och samma möjligheter för oss alla.

Nu vill Alliansen tillsammans med SD rasera den! Varje gång vi haft en högerregering så har dom bit för bit avvecklat en del av den svenska modellen. Ris till högern med SD.

Inte en gång till Tack!!

Ros till regeringen som kämpar mot dessa krafter som inte gillar rättvisan i Svenska modellen.