Rut och Rot

Läser i Dagens industri  26-27 maj att nya siffror som Di tagit fram visar att 300 miljoner kronor i rotavdrag försvunnit till hantverkare som jobbar utomlands med svenskars solhus.

Rapport från Arbetsförmedlingen: 

Bristande bemanning, låsta lokaler och misstänkta mutor till deltagare. Arbetsförmedlingen har skärpt sin hållning mot jobb coach företagen och hittat en rad fall av fel och misstänkt fusk. Dessutom säger man upp avtal med bolag som inte är tillräckligt bra på att matcha arbetslösa till jobb.

2013 granskade SVT Nyheter de företag som får betalt av Arbetsförmedlingen för att hjälpa arbetslösa att komma närmare jobb. Granskningen visade en rad exempel på meningslösa aktiviteter, misstänkt fusk med bemanningen och anmärkningsvärt höga vinstmarginaler- och tog Arbetsförmedlingen på sängen. Tidigare kontroller som man gjort hade främst varit lokala. 

* I Nyköping gjorde Arbetsförmedlingens granskare i fjol en häpnadsväckande upptäckt hos leverantören ETU. 

*” Vid ett oanmält besök av arbetsförmedlingen befanns lokalen vara stängd och obemannad trots att lokalen vid tidpunkten skulle vara öppen ” skriver myndigheten.

* En nationell granskning av ETU visade ”mycket allvarliga brister” , framför allt genom förbjuden marknadsföring och påtryckningar inom tjänsten ”Stöd och matchning”, där deltagarna själva ska välja leverantör:

*Misstänkta mutor till deltagare i form av pengar, lägenheter och rabatter på truckförarkort, för att få dem att välja ETU som sitt coachföretag.

*Otillåten marknadsföring på en jobbmässa där man delat ut blanketter för val av ”Stöd och matchning”-bolag, med bara ETU:s namn. Utdelningen fortsatte trots påpekande från arbetsförmedlingen.

*På en annan rekryteringsträff hade Arbetsförmedlingen en regel om att varje leverantör fick ha maximalt två handledare på olats för marknadsföring. Men ETU hade skickat dit sammanlagt sju personer varav tre ”gömda bland mässans besökare, för att olovligt marknadsföra ETU”.

*Den nationella granskningen ledde fram till att ETU sommaren 2017 förlorade uppdrag i Stockholm, Gävle, Linköping, Katrineholm, Eskilstuna och Östergötland.

Missat viktigaste uppdraget

*Våren 2017 granskades företaget Astars verksamhet inom tjänsten ”Meritportfölj” där nyanlända ska få hjälp att validera sina yrkeskunskaper.

*Arbetsförmedlingen fann en rad brister:

*Ingen validering hade genomförts, trots att det varit Astars huvudsakliga uppdrag att göra just detta. 

*I ett fall hade Astar avstått från att validera kunskaperna hos en person med 20 års erfarenhet som kock, och vars familj drev restaurang, med hänvisning till hans ”bristande yrkeserfarenhet”

*Kvaliteten på bolagets studie- och yrkesvägledning var ”genomgående undermålig”.